Mogelijk licht-of geluidsoverlast door fakkelen OLEFINS 4 SABIC

22 mei 2019|Bijzondere voorvallen

De naftakraker OLEFINS 4 van SABIC wordt opgestart. Bij dit opstartproces is fakkelen vereist.

Fakkelen is een onderdeel van ons veiligheidssysteem en dit kan gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast.

Vandaag is mogelijk een fakkel van OLEFINS 4 zichtbaar. Hoe lang gefakkeld zal worden is momenteel nog onduidelijk.

SABIC doet er alles aan om het fakkelen tot een minimum te beperken.  

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.