Mogelijk licht- of geluidsoverlast door fakkelen

14 mei 2021 |Bijzondere voorvallen

Geleen, 14 mei 2021, 20.55 uur - Vanwege het opstarten van de naftakraker Olefins 3 is mogelijk een fakkel boven Chemelot zichtbaar. Hoe lang gefakkeld zal worden, is momenteel niet duidelijk. Dit kan helaas gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast. Chemelot doet er alles aan om het fakkelen tot een minimum te beperken.

Wanneer u klachten heeft, kunt u deze melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Op Chemelot beschikt een aantal fabrieken over een ‘fakkel’-installatie. Bij storingen en onderhoudswerkzaamheden kunt u dat merken: u ziet een grote vlam en soms een  rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving maar uit veiligheidsoverwegingen is het soms onvermijdelijk.

Heeft u vragen betreffende gezondheid leest u meer informatie via de website van de GGD Zuid Limburg https://www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/industrie-in-de-regio/

Meer achtergrond over het waarom van fakkelen vindt u via bijgaande link https://www.chemelot.nl/veiligheid/fakkelen-waarom