Mogelijk geluidsoverlast vanwege onderhoud stoomleidingen

10 mei 2019|Bijzondere voorvallen

Geleen, 10 mei 2019, 15.30 uur - Vanaf medio april wordt gewerkt aan onderhoud van een aantal stoomleidingen op het Chemelot terrein. Bij het ‘uit bedrijf’ en ‘in bedrijf’ nemen wordt stoom afgeblazen. Dat kan gepaard gaan met geluidshinder voor de omgeving.

Tussen maandag 13 en dinsdag 14 mei wordt de stoomleiding op locatie Noord (Swentibold Nrd-Zd) weer in bedrijf genomen en tussen dinsdag 14 en woensdag 15 mei de stoomleiding op Locatie Zuid (Elserheide).

Het opstartproces gaat gepaard met het afblazen van stoom, waardoor geluidshinder kan ontstaan. USG Industrial Utilities zal er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken.

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Stoom wordt op Chemelot gebruikt voor het opwekken van energie of direct als energiebron toegepast in diverse fabrieken op het terrein.