Mogelijk bruine pluim zichtbaar boven Chemelot

25 maart 2021 - Intern|Bijzondere voorvallen

Vanwege onderhoudswerkzaamheden wordt een van de salpeterzuurfabrieken op Chemelot uit bedrijf gnomen. Mogelijk is hierdoor vandaag een bruine pluim boven Chemelot zichtbaar tussen 15.30 uur en 16.00 uur.

Salpeterzuur is een grondstof voor kunstmest. Bij de productie van salpeterzuur komen stikstofoxiden (NOx) vrij. Een denox-installatie reduceert deze uitstoot. Bij start en stop van de fabriek is deze denox-installatie nog niet op de juiste temperatuur. Dit veroorzaakt mogelijk een bruine pluim. De pluim wordt op grote hoogte uitgestoten en opgenomen in de lucht. Bij onderhoudswerkzaamheden, een stop of een storing is de bruine pluim soms onvermijdelijk. Bekijk ook het filmpje

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800 0223363.