Licht- en geluidsoverlast door fakkelen ammoniakfabriek

08 november 2022 |Bijzondere voorvallen

Geleen, 8 november 2022, 10.50 uur - Vanwege onderhoudswerkzaamheden wordt een van de ammoniakfabrieken op Chemelot gestopt. De leidingen worden schoongeblazen en de aanwezige gassen worden via de fakkel verbrand. Dit kan helaas gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast.

De fakkel is naar verwachting tot het eind van de dag te zien. We doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. 

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Op Chemelot beschikt een aantal fabrieken over een ‘fakkel’installatie. Bij storingen en onderhoudswerkzaamheden kunt u dat merken: u ziet een grote vlam en soms een rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving, maar uit veiligheidsoverwegingen is het soms onvermijdelijk. 

Heeft u vragen over gezondheid, dan leest u meer informatie op de website van de GGD Zuid Limburg https://www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/industrie-in-de-regio/
Meer achtergrond over het waarom van fakkelen vindt u via bijgaande link: https://www.chemelot.nl/veiligheid/fakkelen-waarom