Chemelot cirkels brandmerk
Peter doet het bewust veilig

Peter, proces engineer, doet er alles aan om de site zo veilig mogelijk te maken

Lees meer

Veiligheid op Chemelot

Veiligheid is absoluut prioriteit op Chemelot. Wellicht vraagt u zich af hoe er omgegaan wordt met veiligheid, gevaarlijke stoffen en dergelijke.

Om een beeld te krijgen over hetgeen er wordt gedaan op het gebied van veiligheid kunt u onze video bekijken. 

Chemelot beschikt over een eigen noodorganisatie. Er is onder meer een eigen brandweerkorps. Met 100 brandweermannen is het de grootste beroepsbrandweer van Zuid-Nederland. Wanneer zich op Chemelot een incident voordoet, komt het korps in actie en treedt het Bedrijfsnoodplan Site Chemelot in werking.

Dit plan beschrijft een stelsel van technische en organisatorische voorzieningen met als doelstelling de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken.

Als industriepark zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor al onze medewerkers, voor contractors en voor onze omgeving. Daarom streven we altijd naar het vermijden van ongevallen en incidenten. We zetten in op handhaving van gezondheids-, veiligheids- en milieu-eisen. Daartoe zijn de productieprocessen zo ingericht dat veiligheidsrisico’s tot een absoluut minimum zijn beperkt. ‘Veiligheid voorop' is op deze locatie al jarenlang het credo. Het geeft aan dat veiligheid bij ons eerste prioriteit is.

Het bedrijfsnoodplan bevat richtlijnen voor het personeel en andere aanwezigen op het bedrijfsterrein en de taakomschrijvingen van de hulpverleningsorganisaties, die zijn betrokken bij de bestrijding van de gevolgen van een calamiteit. Het plan beschrijft de te nemen maatregelen binnen het bedrijfsterrein.

Het Bedrijfsnoodplan heeft een wettelijke basis, die is gebaseerd op:

  • Arbowet
  • Arbobesluit
  • Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO)
  • Wet veiligheidsregio's (Bedrijfsbrandweerzorg).
Bekijk onze veiligheidsambitie