Chemelot cirkels brandmerk
Bij Chemelot doen we het bewust veilig

Bij Chemelot is en blijft veiligheid onze hoogste prioriteit.

Lees meer

Veiligheid prioriteit

Veiligheid is absoluut prioriteit op Chemelot en veiligheid is nooit af! 

Er wordt veel aandacht besteed aan veiligheid op het terrein en in de fabrieken en bedrijven die op het terrein zijn gevestigd. Iedereen zet zich iedere dag opnieuw in om veiligheid op het hoogste niveau te houden en steeds verder te verbeteren. Medewerkers worden goed opgeleid, er wordt regelmatig getraind, er worden oefeningen gedaan en de medewerkers op de locatie zijn op de hoogte van de procedures en instructies. Veiligheid is een continu verbeterproces en is nooit klaar.

Ondanks alle inspanningen die gedaan worden op alle fronten, kunnen incidenten helaas niet voor 100% uitgesloten worden.

Op het gebied van veiligheid is informatie te vinden op de website van Chemelot.

Wanneer er zich een bijzonder voorval voordoet, zoals een verstoring in het productieproces, en de omgeving kan hier hinder van ondervinden, dan melden we dit zo snel mogelijk via internet en de social media kanalen. Wanneer omwonenden hinder ondervinden en vermoeden dat dit van Chemelot afkomstig is, kan er contact opgenomen worden met de Milieuklachtenlijn via het telefoonnummer 0800 – 0223363.

Chemelot geeft geen informatie met betrekking tot de gezondheid. Hiervoor verwijzen wij altijd door naar de GGD Zuid Limburg. Ook op de website van de GGD ZL is informatie over gezondheid in relatie tot stoffen die vrij kunnen komen te vinden op de website 

Wellicht vraagt u zich af hoe er omgegaan wordt met veiligheid, gevaarlijke stoffen en andere onderwerpen op het gebied van veiligheid.

Om een beeld te krijgen over hetgeen er wordt gedaan op het gebied van veiligheid kunt u bijgaande video bekijken.

Bekijk veelgestelde vragen