Maak kennis met Bas Haans

In het dagelijks leven is Bas Haans werkzaam n de functie van Senior Manager Operations Polypropylenes bij SABIC. En is BAs, sinds 2019 trekker van de werkstroom 1 “Safety Leadership” binnen het programma 'Samen Bewust Veilig'.

Vanuit de werkstroom Safety Leaderschip is er een vijftal specifieke opdrachten, die met behulp van brede teams worden opgepakt.

Een verandering, zoals we die in dit project hebben gedefinieerd, oppakken is inderdaad een grote uitdaging voor ons allemaal. Specifiek voor deze werkstroom isl het beantwoorden van vragen als: “Hoe gaan we gedragsverandering teweeg brengen?” en “Hoe krijgen we de Chemelot site als geheel in beweging?” een enorme uitdaging. 

Je merkt dat iedereen op Chemelot op het gebied van veiligheid het altijd beter wil doen; daar is nooit discussie over. In de werk- en klankbordgroepen hebben wij dan ook te maken met positieve en gedreven teamleden die de site absoluut vooruit willen helpen.

Dat maakt dit een mooi en interessant proces waar je veel energie van krijgt. Dit geldt voor medewerkers van de vele site users, maar zeker ook voor de contractors die nauw met ons samenwerken; ook in het programma Samen Bewust Veilig.

Zeker zijn er nog tips voor de lezer;  ik wil iedereen aansporen om zich nieuwsgierig op te stellen en te proberen op die manier van de voortgang van het project te volgen,  inclusief de inhoudelijke ontwikkelingen van de diverse projecten en onderwerpen die binnen het totale project aan de orde komen.

En heb je mogelijk ideeën of wil je een bijdrage leveren rondom een onderwerp wat je interesse heeft en een of meerdere raakvlakken met het programma Samen Bewust Veilig, laat het vooral weten! Veiligheid maken we tenslotte elke dag met z’n allen en dus ook deze verbeterstap is iets van ons allemaal en moeten we samen mogelijk maken.

Maak kennis met Diederik van Heugten

Dit keer praten we kort met Diederik van Heugten. Trekker van de tweede werkstroom binnen het project Samen Bewust Veilig. Deze werkstroom buigt zich over processen en governance op Chemelot. Zelfs na 18 jaar werkzaam te zijn op deze locatie en de grote veranderingen van dichtbij te hebben meegemaakt, een uitdagend vraagstuk met veel afspraken en papierwerk.

Diederik is, na een aantal omzwervingen, sinds ongeveer een jaar werkzaam als plantmanager bij de kunstmestfabriek van OCI Nitrogen.  Ook maakt hij deel uit van de Operational Board en is, sinds het ontstaan van het project Samen Bewust Veilig (werktitel VIS), trekker van de tweede werkstroom binnen het project dat zich richt op processen en governance.  

De grootste uitdaging ligt met name in de beantwoording van de vragen: Wat bindt ons en hoe komen we samen verder om processen en de governance op een hoger niveau te tillen? Vanuit de historie zo ontstaan en ontwikkeld is het herkenbaar dat op het Chemelot terrein zaken complex geregeld kunnen zijn en er niet altijd sprake is van eenduidigheid. Denk daarbij aan voorbeelden als LMRA kaarten of simpelweg bepaalde afspraken site breed met elkaar af te spreken zoals dezelfde toegestane snelheid op het hele terrein. Of bijvoorbeeld overal op dezelfde wijze (achteruit) inparkeren. Daarbij dan ook uitleggen dat dit belangrijk is; als je achteruit invoegt in rijdend verkeer heb je minder overzicht en een grotere kans op ongelukken. Wanneer de mensen het waarom begrijpen van bepaalde afspraken, beklijft dit ook beter!

Kortom; nadenken hoe we gezamenlijk de structuur en werkafspraken meer eenduidig kunnen maken kunnen  vereenvoudigen, en dit ook als goede en kwalitatief hoge standaardwerkwijzen kunnen implementeren op het hele terrein. Daarbij is erg belangrijk onderwerpen bespreekbaar te maken, te willen leren van incidenten en van elkaar en er vertrouwen in te hebben dat je samen tot goede afspraken komt.

Nog een tip voor iedereen die, vanuit welke rol dan ook, betrokken is bij Chemelot en bij het project Samen Bewust Veilig; Verdiep je in het onderwerp, bijt je erin vast. Heb er ook vertrouwen in dat je er samen uitkomt en geniet van de reis die je samen doormaakt!

Maak kennis met Rob Gulickers

Rob Gullckers is werkzaam bij Sitech in de functie van COO. Daarnaast is hij sinds het voorjaar 2019 trekker van werkstroom 3 binnen het programma Samen Bewust Veilig.

In totaal zijn er zo’n 50 medewerkers van allerlei verschillende bedrijven op Chemelot actief betrokken bij deze werkstroom, die zich vooral richt op het ontwerp en de operatie van en binnen de fabrieken. Het project kent in z’n totaliteit vijf deelprojecten, waarvan er inmiddels drie volop van start zijn. De andere twee volgen logischerwijs wat later in de tijd.

Iedere week komen de afzonderlijke werkgroepen bij elkaar en wordt het proces elk overleg verder in kaart gebracht en uitgewerkt.  

Denk hierbij aan onderwerpen als het voorkomen van emissies en wanneer dit dan toch gebeurt, hoe houd je dan het effect zo klein mogelijk? Binnen een andere deelproject van deze stroom wordt gewerkt aan de classificatie van emissies en bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw storingsanalyse systeem.

Maar ook zijn alle mogelijke scenario’s in kaart gebracht en vervolgens het antwoord op de vraag hoe je eventuele gevolgen zo beperkt mogelijk houdt.

De grootste uitdaging is er zorg voor te dragen dat er gezamenlijk een keuze komt voor een oplossing. Rob krijgt veel energie van het project. Daarbij is het belangrijk de rust te bewaren, eerst goed te bedenken waarom zaken aangepakt worden en vervolgens het hoe in te vullen. Veelal denken mensen in oplossingen vanuit het hoe,  en minder vanuit de achtergrond, het waarom.

We zijn zeker nog niet klaar, maar er gebeurt veel!