Chemelot cirkels brandmerk
Sitech doet het bewust veilig

Via het Asset Health Center worden installaties goed in de gaten gehouden

Lees verder
Bij Chemelot doen we het bewust veilig

Bij Chemelot is en blijft veiligheid onze hoogste prioriteit.

Lees meer
Peter doet het bewust veilig

Peter, proces engineer, doet er alles aan om de site zo veilig mogelijk te maken

Lees meer

1. Leiderschap & cultuur

Het ontwikkelen van leiderschap is de sleutel tot een sterke veiligheidscultuur.

Leidinggevenden hebben een grote invloed op het (veiligheids)gedrag. Belangrijke uitgangspunten zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen van een juiste basishouding, het scheppen van heldere verwachtingen, organiseren, leiding geven en sturen.

De inspanningen van de leidinggevende leveren het meest op wanneer ze gericht zijn op het werk zelf. Dit geldt ook voor activiteiten rondom veiligheid. Hoe vaker de leidinggevende op de werkvloer aanwezig is hoe sneller afwijkingen van de standaard (heldere verwachtingen) worden herkend en erkend.

In dit deelproject binnen het programma Samen Bewust Veilig ligt het accent op de stappen die we kunnen nemen om de veiligheidscultuur op Chemelot te verbeteren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld eenduidige afspraken en uitingen rondom veiligheid. 

Kijk voor de medewerkers die deelnemen aan de projectgroep en klankbordgroep van dit deelproject via de volgende link 

2. Aansturing & Processen

Het onderdeel 'Aansturing en processen' van het project Samen Bewust Veilig richt zich met name op de vraag 'Hoe kunnen we onze veiligheidsorganisatie en systemen verder verbeteren?'

Kijk voor de medewerkers die deelnemen aan de projectgroep en klankbordgroep van dit deelproject via de volgende link 

3. Installaties; ontwerp & operatie

Bij het deelproject Installaties houdt de werkgroep zich voornamelijk bezig met het antwoord op de vraag "Welke stappen kunnen we nemen om in het ontwerp en de operatie risico’s verder te verminderen?"

Kijk voor de medewerkers die deelnemen aan de projectgroep en klankbordgroep van dit deelproject via de volgende link 

Bekijk hier onze cases