Chemelot cirkels brandmerk
Bij Chemelot doen we het samen bewust veilig

Als industriepark zijn we ons bewust van onze verantwoordlijkheid voor veilige arbeidsomstandigheden.

Hoe Chemelot dit doet?

Lees verder
Sitech doet het bewust veilig

Via het Asset Health Center worden installaties goed in de gaten gehouden

Lees verder
Bij Chemelot doen we het bewust veilig

Bij Chemelot is en blijft veiligheid onze hoogste prioriteit.

Lees meer

Ambitie

In 2016 heeft Chemelot het visiedocument Chemelot 2025 gepresenteerd.

Een document dat tot stand is gekomen na een intensieve reflectie van de grotere site users en gericht op de toekomst van de Chemelot site. Samen onderschrijven en ondersteunen zij de doelstelling om van Chemelot de meest duurzame en competitieve site van West –Europa te willen maken in 2025.

Binnen de visie is het onderdeel veiligheid niet expliciet beschreven. Wel is altijd duidelijk dat veiligheid topprioriteit is en blijft van alle partijen aanwezig op de site en Chemelot als geheel.

Aan veiligheid worden strenge voorwaarden gekoppeld. Geplande groei zal gebeuren zonder in te boeten op de veiligheid.

Inmiddels zijn we een paar jaar onderweg met deze visie en de uitvoering van de toen opgestelde actiepunten. Op weg naar 2025 heeft Chemelot in de afgelopen jaren een aantal nieuwe ervaringen op het gebied van veiligheid opgedaan. Gebeurtenissen die iedereen op Chemelot betreurt en waarvan iedereen de overtuiging heeft dat je die moet zien te voorkomen.

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft hierover haar beeld gevormd en ons in juni 2018 laten weten dat we méér zouden moeten willen verbeteren en een voorbeeld zouden moeten willen zijn voor de hele petrochemie in Nederland. Dit zeker gezien de ambitie die Chemelot heeft wanneer het gaat over de verdere ontwikkeling van Chemelot. Daarbij is Chemelot verheugd met het vertrouwen dat de OVV hiermee in ons uitspreekt.

Dit alles heeft tot een additionele reflectie geleid op Chemelot en de aanwezige partijen met als resultaat een extra uitdagende doelstelling voor het jaar 2025. Chemelot wil niet alleen de meest duurzame en competitieve site van West-Europa zijn, maar ook de meest veilige. Concreet betekent dit een:

  • frequentie index voor persoonlijke veiligheid < 0,1
  • frequentie index voor proces veiligheid < 0,1
  • beiden berekend per 200.000 gewerkte uren

Om deze uitdaging ook echt te kunnen realiseren is vanaf de zomer 2018 het project “Samen Bewust Veilig" (werktitel was; Veiligheid in Samenwerking”) gestart. Binnen dit omvangrijke project wordt met inzet van meer dan 150 medewerkers afkomstig vanuit de verschillende bedrijven op de Chemelot site gewerkt aan verbeteringen op drie hoofdthema’s:

  1. Leiderschap
  2. Aansturing en processen
  3. Ontwerpen en bedrijven van fabrieksinstallaties

Bekijk hier het overzicht van de hoofdthema's en werkgroepen. Het gehele project wordt uitgevoerd in opdracht en onder leiding van de Chemelot Board, die wordt gevormd door de directieleden van de grootste site users. 

Bekijk hier onze planning