Chemelot cirkels brandmerk
Veiligheid is topprioriteit. Ook voor onze omgeving.

Iedere dag spannen ruim 8.100 medewerkers zich in voor onze én uw veiligheid.

Lees meer
Bij Chemelot doen we het bewust veilig

Bij Chemelot is en blijft veiligheid onze hoogste prioriteit.

Lees meer

Samen bewust veilig

Vanuit Chemelot is de ambitie uitgesproken dat Chemelot uiterlijk in 2025 de meest veilige, duurzame en competitieve site van West-Europa wil zijn. Dit willen we omdat we de huidige veiligheidsprestaties kunnen en willen verbeteren. 

Deze ambitie is mede ingegeven door de publicatie van het rapport “Chemie in samenwerking; risicobeheersing op het industriecomplex Chemelot’ dat in juni 2018 werd gepubliceerd. 

Veiligheid is een belangrijke onderscheidende factor om te komen tot onze ambitie. Concreet betekent dit dat we onze veiligheidsprestaties de komende jaren jaarlijks moeten verbeteren. Dat is een stevige uitdaging! Om deze gezamenlijke veiligheidsambities te kunnen realiseren zijn we gezamenlijk hiermee aan de slag gegaan.

Sinds deze zomer is er een Chemelot-breed programma van start gegaan om deze doelstelling te kunnen bereiken onder de naam 'Samen Bewust Veilig'. Dit is een belangrijk project voor Chemelot nu en in de toekomst en dus voor ons allemaal, ook voor onze omwonenden. Het programma kent drie speerpunten;

  1. Hoe komen we tot een wezenlijk veilige cultuur met elkaar?
  2. Hoe zetten we de aansturing en processen op Chemelot scherper neer?
  3. Hoe krijgen we onze installaties veiliger en stabieler?  

De komende periode worden deze speerpunten verder opgepakt en uitgevoerd door in totaal zo’n 150 medewerkers werkzaam bij de bedrijven die aanwezig zijn op het terrein. Zij maken deel uit van een werkgroep of een klankbordgroep binnen het project. Bekijk hier het overzicht van alle werkgroepen. 

Daarnaast is de doelstelling omwonenden te informeren en, waar het kan, te betrekken bij ontwikkelingen op dit gebied, maar ook over andere ontwikkelingen op het terrein.

Bekijk onze ambitie