Chemelot cirkels brandmerk
Bij Chemelot doen we het samen bewust veilig

Als industriepark zijn we ons bewust van onze verantwoordlijkheid voor veilige arbeidsomstandigheden.

Hoe Chemelot dit doet?

Lees verder
Sitech doet het bewust veilig

Via het Asset Health Center worden installaties goed in de gaten gehouden

Lees verder

Turn Arounds

Met in totaal 60 fabrieken op het terrein dient klein en groot onderhoud te worden verricht. Klein onderhoud gebeurt continu, maar voor een ‘grote beurt’ en wettelijk verplichte inspecties willen we het buiten- en binnenwerk van fabrieken inspecteren, schoonmaken en waar nodig onderdelen repareren, vernieuwen of verduurzamen. Hiermee investeren we verder in veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid. 

Om de onderhoudswerkzaamheden gecontroleerd uit te kunnen voeren, worden de fabrieken van tijd tot tijd stilgelegd. Dit wordt ook wel een onderhoudsstop of Turn Around genoemd. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van een fabriek vindt een onderhoudsstop om de 2, 4 of 6 jaar plaats.

Om een fabriek veilig uit bedrijf te nemen en weer op te starten, wordt gebruik gemaakt van een fakkelsysteem. Bij onderhoud en storingen worden overtollige gassen op een veilige manier via de fakkel afgevoerd en bij het opstarten worden de eerste gassen via de fakkel afgevoerd. Het overgrote deel van de stoffen die worden verbrand, bestaan uit koolwaterstoffen. Om het roetloos verbranden op de fakkel te bevorderen en de fakkeltip af te koelen wordt stoom toegevoegd.

Het fakkelen kan mogelijk zorgen voor licht- en/of geluidsoverlast waar buurtbewoners hinder van kunnen ondervinden.

De onderhoudswerkzaamheden kunnen ook leiden tot verkeersdrukte op de wegen rond Chemelot aangezien er flink wat extra medewerkers werkzaam zullen zijn. Gedurende een Turn Around verrichten honderden tot duizenden medewerkers, van zowel bedrijven van Chemelot als bedrijven uit de omgeving van Chemelot, enorm veel werk. 

De doorlooptijd van een Turn Around verschilt per fabriek. We doen er alles aan om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Wanneer er vragen of klachten zijn over de werkzaamheden, kan er contact opgenomen worden met de Milieuklachtenlijn via het telefoonnummer 0800 – 0223363.

Meer informatie over fakkelen