Webinarreeks verduurzaming industrie door elektrificatie: de e-boiler

Voor de industrie is elektrificatie een belangrijke maatregel om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Zo kan de industrie verduurzaming realiseren. Dit vereist grootschalige investeringen in nieuwe technologieën. Tijdens deze webinarreeks wordt meer verteld over elektrificatie, zodat u kunt schatten of het voor uw bedrijf interessant is.

Dankzij de uitbreiding van de SDE++-regeling komt er subsidie vrij voor marktrijpe elektrificatie-technologieën. Dit biedt kansen, maar er zijn ook nog veel vragen en onzekerheden ten aanzien van de businesscase. Daarom wordt in deze webinarreeks uitgebreid stilgestaan bij 4 of 5 technologieën die potentieel interessant zijn voor uw bedrijf.

Webinaroverzicht Verduurzaming industrie door elektrificatie 2021

1 april, 15.00 -16.30 uur, warmtepompen

29 april, 15.00 -16.30 uur, elektrolysers

20 mei, 15.00 -16.30 uur, informatie volgt

24 juni, 15.00 -16.30 uur, informatie volgt

E-boilers

Op 11 maart 2021 vindt de eerste webinar plaats over e-boilers. RVO organiseert dit samen met de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) met ondersteuning van Recoy.

Sprekers

•    Rob Kreiter, trekker van de Routekaart Elektrificatie: Inleiding over het belang van elektrificatie in de energietransitie.
•    Sonny Schepers, USG: hoe kan de e-boiler ingepast worden in het stoomsysteem van Chemelot en de business case voor de e-boiler voor Chemelot?
•    Maartijn Hinderdael, Stork Thermeq: hoe werkt de techniek van de e-boiler?  
•    Gerhard Rinsma, RVO: welke stimuleringsmaatregelen zijn van toepassing? Onder andere SDE++
•    Robert Kleiburg, Recoy: welke factoren bepalen of een e-boiler een goede business case voor uw bedrijf is?  

Meer informatie is hier te vinden 

Deelname aan deze webinarreeks is gratis. U kunt nu online inschrijven voor dit eerste webinar.