Voorkomen dat plastic producten in het milieu terecht komen door ketensamenwerking

Chemelot Site Permit (CSP), de houder van onder meer de omgevingsvergunning van Chemelot, nodigt Chemelot plastic producten en verladers van harte uit voor een online bijeenkomst rond het onderwerp ‘preventie van plastic verlies’. 

Doelstelling van deze bijeenkomst is om als bedrijf, werkzaam op en rond Chemelot, het toenemende belang van de preventie van plastic verlies en onze eigen rol en aanpak met elkaar te bespreken. 

Interesse? Meld je aan via info@chemelot.nl