Het belang van de Supply Chain van Chemie campus Chemelot

De Chemelot site is een chemisch industrieterrein in het Zuiden van Nederland waar meer dan 100 bedrijven en organisaties actief zijn. De grote bedrijven en de groeiende Brightlands Chemelot Campus werken alle samen in het stakeholderteam Chemelot 2025. De ambitie is om tussen nu en 2025 uit te groeien tot de meest competitieve en duurzame materialen- en chemiesite van West-Europa door in te zetten op verdere kostenreductie en een meervoudige duurzaamheidstransitie.

Voor meer informatie klik hier