Minisymposium Stoffen

Op 3 november 2021 vindt het minisymposium Stoffen van 13.00 tot 17.00 uur plaats. Locatie: online of Malietoren bij VNO-NCW aan de Bezuidenhoutseweg 12 in Den Haag.

Het Minisymposium Stoffen wordt georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met VNO-NCW, VNCI en WECF. Op het minisymposium stoffen van 3 november zal het thema Bronaanpak PFAS centraal staan.

De sprekers zullen op dit thema ingaan vanuit verschillende invalshoeken. Het gaat daarbij om wat we tot nu toe geleerd hebben uit de diverse bronnen- en productenonderzoeken en hoe we daarmee verder kunnen. Vanuit het RIVM zal een spreker ingaan op het proces rond de PFAS-restrictie en wat er voor nodig is om dat goed te laten verlopen. Vanuit de invalshoek van een branche van het bedrijfsleven zal gekeken worden naar de PFAS-problematiek en daarbij zullen praktijkervaringen worden gedeeld.

Het symposium zal uiteraard in nauwe verbinding staan met het PFAS actieprogramma. In dit programma werken I&W, het bedrijfsleven en andere overheden samen aan concrete handelingsperspectieven om PFAS terug te dringen.

Het definitieve programma zal tevoren worden toegezonden.

U kunt zich reeds aanmelden bij Minisymposiumstoffen@minienw.nl.