Industrie- en energietop

Welke kansen liggen er voor de industrie om een klimaatneutrale, circulaire economie te realiseren? Hoe werken we samen? Welke investeringsbeslissingen zijn er nu nodig die over dertig jaar nog effectief zijn? Hoe kunnen we tegelijk verduurzamen en het verdienvermogen van Nederland vergroten?

Op 26 maart presenteert de industrie tijdens de Industrie- en energietop haar Aanbod aan Nederland bij de SER. Graag nodigen wij u uit voor de online Industrie- en energietop vrijdag 26 maart van 10:00 – 12:30 uur.  

Meld u nu aan. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Programma
Een aantal CEO’s van grote industriële bedrijven in Nederland  presenteert het Aanbod aan Nederland. Vervolgens schetsen innovatieve ondernemingen de weg naar verduurzaming. Wat is er nodig om innovatie te stimuleren en welke initiatieven zijn er uit de praktijk om bijvoorbeeld de keten te verduurzamen?. Beslissers vanuit de zes industriële clusters vertellen over de koplopersplannen en zij onderbouwen hoe belangrijk regionale samenwerking is om doelstellingen te realiseren.

De CEO’s van TenneT, Gasunie en Stedin Groep reflecteren op keuzes en consequenties voor een nieuwe geïntegreerde energie-hoofdinfrastructuur en geven een update van hun scenariostudie II3050. Wetenschappers en lange-termijndenkers adresseren de kansen voor technologiesprongen en kennisontwikkeling. En de leiders van onder andere VNO-NCW, de SER en de FNV geven aan hoe samenwerking mogelijkheden biedt om het verdienvermogen, de werkgelegenheid en de concurrentiepositie te vergroten. Tot slot overhandigt Carolien Gehrels, namens het Uitvoeringsoverleg Industrie, het Aanbod aan Nederland aan Gert-Jan Buitendijk, Secretaris-generaal van Algemene Zaken en Lidewijde Ongering, Secretaris-generaal van Economische Zaken en Klimaat met het verzoek dit naar de kabinetsformatie door te geleiden. 

Meer informatie is te lezen via deze link