COCI Chemelot eerste in Nederland

Het eerste Center for Open Chemical Innovation (COCI) in Nederland wordt gevestigd op de Chemelot Campus. COCI is een veelbelovend initiatief om startende ondernemers actief in de chemie en materialen sneller te laten groeien door ze te helpen met een vestiging in de directe nabijheid van grote chemische bedrijven zoals DSM en SABIC. De COCI-doelgroep bestaat uit starters die reeds een product hebben ontwikkeld en de eerste klantenorders hebben ontvangen. Door het ter beschikking stellen van kapitaal, kantoor- en labruimte en op maatgesneden innovatieadvies kunnen deze starters sneller groeien en is de kans veel groter dat ze uiteindelijk succesvol zullen zijn.

Innovatie-adviesdienst
De innovatie-adviesdienst van het COCI bestaat uit ervaren professionals, die de startende ondernemers zullen begeleiden bij het vinden van geschikte huisvesting, kapitaal, personeel en een netwerk van gespecialiseerde service verleners. De bedoeling is om het COCI een integraal onderdeel te laten uitmaken van de Chemelot Campus (en bevindt zich dus niet in één specifiek gebouw). Daar heeft zich al een aantal start-ups gevestigd.

Het project is een samenwerking tussen de Regiegroep Chemie, DSM, Industriebank LIOF en de Provincie Limburg. De Provincie Limburg gaat bijna 600.000 euro bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het COCI.

Het COCI-concept past precies in het lopend initiatief van de Provincie Limburg om samen met DSM Nederland en de Universiteit Maastricht/MUMC+ de Chemelot Campus verder te ontwikkelen. Klik hier voor meer informatie.

Ontwikkeling COCI
Vooralsnog heeft het project een experimenteel karakter met een duur van drie jaar. Daarna moet het COCI financieel op eigen benen staan. De totale kosten bedragen bijna 1,2 miljoen euro. Er zijn nog bepaalde diensten die ontbreken en die diensten zullen worden ontwikkeld om een volwaardige COCI te worden, zoals laboratoriumdiensten, financieel beheer, juridische zaken, inkoop en advies op het gebied van patenten.

Chemelot is de eerste COCI in Nederland, maar dit krijgt pas meerwaarde als er in Nederland meerdere COCI's komen, elk met hun eigen thema (zoals ‘chemie en materialen’ het thema voor het COCI Chemelot is). Die COCI's kunnen samen optrekken, bijvoorbeeld bij de acquisitie van buitenlandse bedrijven/initiatieven.
Klik voor persbericht.

Bent u geïnteresseerd in vestiging in het COCI, neem dan contact op met Chemelot.