Crashbumpers op ketelwagons SABIC

Bij de frontale botsing van twee goederentreinen op 24 september in Barendrecht, was een aantal ketelwagons met aardgascondensaat van SABIC betrokken. De aanwezige crashbuffers op deze wagons hebben er volgens diverse deskundigen voor gezorgd dat de impact van het ongeval beperkt is gebleven. Hoewel het wettelijk niet verplicht is, zal SABIC uit veiligheidsoogpunt de komende tijd de complete vloot van (gehuurde) ketelwagons laten voorzien van crashbuffers.

Een crashbuffer zorgt ervoor dat in geval van een ongeval de botsingsenergie wordt opgenomen. Deze buffers zijn wettelijk verplicht voor het vervoer van toxische gassen en brandbare gassen, maar niet voor brandbare vloeistoffen zoals methanol.

Voorop
“SABIC loopt wat dat betreft voor op de wet,” zegt Mathijs Ploumen, die vanuit zijn functie als Senior Sourcing & Contracting Officer Supply Chain Management verantwoordelijk is voor de logistieke inkoop van het vervoer van gevaarlijke stoffen op de weg en per spoor. “We willen ons maximaal inzetten om de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor te vergroten. Wil je de kans op ongevallen verder reduceren, dan moet je in ieder geval zorgen dat je over het best mogelijke materieel beschikt.”

Recentelijk heeft SABIC een Rail Safety Policy opgesteld. Daarin staat ook opgenomen dat SABIC alleen nog maar wagons zal huren die voorzien zijn van crashbuffers en die maximaal 20 jaar oud zijn. Mathijs: “We zullen goede afspraken met de verhuurders moeten maken, om alle wagons die wij inzetten binnen onze veiligheidseisen te krijgen. In de komende twee tot drie jaar zal onze complete vloot van 400 ketelwagons onder andere voorzien moeten worden van crashbuffers.”

terug naar Chemelot Newsletter 1