“Natuurlijk ga je helpen...”

29 oktober. Het is tien-over-een ‘s-nachts en André Luyten, Officier van Dienst van Sitech Parc Protection, krijgt de melding van een grote uitslaande brand bij het winkelcentrum in Stein. Ook twee huizenblokken en een flatgebouw lopen gevaar. Ruim honderd manschappen van omliggende brandweercorpsenzijn al op weg naar de locatie maar de Officier van Dienst van de overheid verzoekt ook Chemelot om assistentie. Vooral de in deze regio zeldzame grootvermogen blusapparatuur, met een waterkanon dat zo’n 6.500 liter water per minuut produceert, moet nu uitkomst bieden. André Luyten is voorbereid. Hier zijn protocollen voor. Toestemming van de betreffende directies is nog nooit een probleem geweest. De gezamenlijke bedrijven op de Chemelot site zien het als hun verantwoordelijkheid om, als het maar enigszins mogelijk is, hun kennis, mensen en materieel aan derden ter beschikking te stellen. In dit soort situaties. André Luyten: “Natuurlijk ga je helpen.”

Met plezier
Om half twee zijn vijf brandweermensen van Parc Protection op locatie om in hoog tempo een groot water transport van twee kilometer slang af te leggen vanaf het Julianakanaal in Stein naar het winkelcentrum om de brand te bestrijden en de belendende percelen te beschermen met behulp van een grootvermogen schuimblusvoertuig. En om – je zou haast zeggen ‘met plezier’ – een paar uur te knokken tegen de elementen. Met wisselend succes. Om 11.06 uur de volgende ochtend is het werk voor de brandweereenheid van Parc Protection gedaan.

Barendrecht
En zo’n voorval staat niet op zich. De afgelopen zes maanden is Parc Protection vijf keer ingezet buiten de Chemelot locatie. Bij incidenten in Kerkrade – onder andere bij een zonnecellenfabrikant (Solland Solar) en een parfumfabriek – waar assistentie werd verleend in verband met problemen met gevaarlijke stoffen. In Maastricht was er een probleem met een lekkende tankwagen met salpeterzuur en bij de Botlek in Rotterdam een probleem met lekkende ACN-vaten. De treinbotsing in Barendrecht op 24 september zult u zich misschien nog herinneren. Een goederentrein en een trein met brandbare stoffen veroorzaakten een ravage. De wereld stond even op zijn kop en ook daar wisten ze Chemelot te vinden. Officier van Dienst Frans Peeters had er de leiding over de Sitech-ploeg: “Ter plekke is er eerst overleg met de plaatselijke autoriteiten. Op Chemelot hebben we voor alle mogelijke incidenten schema’s klaarliggen die aangeven wat er in die specifieke situatie moet gebeuren. Het betreffende schema hebben we overhandigd. Vervolgens hebben we met onze gespecialiseerde apparatuur de lekkages gedicht en de gevaarlijke stoffen overgepompt naar containers.”

Routine
Frans Peeters: “We hebben een goede reputatie opgebouwd met de hulp die we in 2000 boden toen er een goederentrein met chemicaliën ontspoorde bij Visé in België. Het is bekend dat we beschikken over professioneel materieel en een uitgebreide kennis van chemische producten. Onze mensen worden getraind om op te treden bij transportincidenten en er vinden regelmatig oefeningen plaats. We hebben routine. En dan weten ze je wel te vinden.” André Luyten haakt daarop in: “We zijn goed georganiseerd en we kennen, zeker als zo’n incident zich hier in de regio voordoet, de mensen waar we mee werken. De Officieren van Dienst van Chemelot en van de overheid ontmoeten elkaar regelmatig. We doen de meeste trainingen samen. Bovendien is meer dan 60% van de mensen van Parc Protection ook lid van de Vrijwillige Brandweer. En het werkt gemakkelijker samen als je elkaar goed kent.”

terug naar Chemelot Newsletter 1