Adelante bezoekt SABIC Site Geleen

Op woensdag 14 oktober brachten de triatleten van Adelante (voorheen Franciscusoord Mytylschool) – allemaal kinderen met een beperking – een bezoek aan SABIC in Geleen. Zij gaven hierbij gehoor aan de uitnodiging van SABIC om nader kennis te komen maken met het bedrijf.

In juni van dit jaar namen de triatleten van Adelante voor het eerst in de geschiedenis van de SABIC Triatlon Stein deel aan dit sportieve evenement. Dankzij de volhardendheid van een van de ouders, het Bestuur van de Stichting Triatlon, SABIC, de begeleiders en op de eerste plaats natuurlijk de kinderen zelf, kon voor een groot aantal kinderen deze droom worden verwezenlijkt. Het was een geslaagde race en zeker voor herhaling vatbaar. Tijdens de prijsuitreiking nodigde SABIC de kinderen en hun begeleiders uit een kijkje te komen nemen op Site Geleen.

Woensdag 14 oktober was het dan zover: om ca. 10.00 uur arriveerden 32 kinderen met hun begeleiders. Een 22-tal had deelgenomen aan de Triatlon, de overige kinderen volgen bij Adelante VMBO. Voor deze speciale gelegenheid had Site Directeur Henny Egberink zijn agenda vrijgemaakt. Met zijn presentatie – in woord en daad helemaal aangepast aan deze jonge doelgroep – vertelde hij de kinderen over SABIC. Natuurlijk bood hij de jonge gasten volop de gelegenheid vragen te stellen en daar maakten de jongens en meisjes grif gebruik van. Het was een waar feest en soms een grote uitdaging voor Henny om de vragen te beantwoorden. Hieronder een kleine greep uit de vragen en antwoorden:

V: Is de stoom die uit jullie pijpen komt slecht voor het milieu?
A: Nee, dat is water en niet slecht voor het milieu. Je zou heel Geleen kunnen voorzien van water met de hoeveelheid die door SABIC naar buiten wordt ‘gestoten’.

V: Dat is wel verspilling, kun je dit niet voor iets anders gebruiken?
A: Ja, dat zou kunnen, maar dat is nu nog veel te duur.

V: Komen er ook ongezonde stoffen in de lucht terecht?
A: Ja, dat gebeurt soms ook, maar er wordt heel hard nagedacht hoe dit zoveel mogelijk kan worden voorkomen en beperkt.

V: Zijn de producten in de arme landen goedkoper dan in de rijke landen?
A: Goeie vraag, ja dat is zo, anders zouden die mensen de producten niet kunnen kopen.

V: U bent directeur en u zegt veel langer dan 8 uur per dag te werken: wat doet u dan de hele dag?
A: Tja, daar moet ik even over nadenken ... niet zo heel veel. Ik hoef niet elke dag te kijken of er genoeg korreltjes worden gemaakt, daar zijn andere mensen voor. Mijn voornaamste werk is om na te denken hoe we over 10 jaar de grootste site van Europa kunnen worden en hoe we over 10 jaar bijvoorbeeld het dubbele aantal korreltjes kunnen maken.

Na Henny’s presentatie wilde SABIC-medewerker Bart Dautzenberg wel eens weten of de kinderen alles goed begrepen hadden. En ja hoor, de quiz werd door de jonge gasten goed gespeeld. Alles bleek voor de kinderen zo klaar als een kunststofkorreltje. Na het maken van de groepsfoto werden de kinderen door Bart Dautzenberg en Stefan Wollfs per bus rondgeleid over de site. Zo konden ze met eigen ogen de fabrieken bekijken.

Connie Wezeman, medewerkster bewegingsonderwijs bij Adelante en een van de begeleiders, vertelde hoe de kinderen het bezoek hadden ervaren. "Zij waren super geïnteresseerd. Toen de kinderen weer in de eigen groep kwamen, was SABIC het onderwerp van het gesprek." Na een tijdje rommelen in zijn broekzak, toverde leerling Felix Pieters één granulaatkorrel tevoorschijn. "Deze korrel maken ze bij SABIC, er wordt een auto van gemaakt." Duidelijker kun je het niet zeggen, Felix!

terug naar Chemelot Newsletter 1