Kansen aan de Prof. Van Krevelenstraat

‘Accelerated business growth’, heet het op Chemelot. Ook in mindere tijden. Er wordt ruimte gemaakt voor groei. Economische groei en meer werkgelegenheid. Chemie is Nederland-breed een van de speerpunten voor ontwikkeling van onze nationale concurrentiepositie en onder andere hier, in Zuid-Limburg, krijgt dat praktisch vorm... Bijvoorbeeld de Prof. Van Krevelenstraat, waar een open industrieterrein van 25 hectare op Chemelot grondgebied, ontsloten en bouwrijp is gemaakt, en daarmee nieuwe bedrijven aantrekt. Met wegriolering en openbare nutsvoorzieningen. Ruimte voor groei. Te huur in een gebied met een goede ontsluiting naar de Euregio. Maar vooral, dicht bij ‘het vuur’ gelegen,  namelijk met mogelijkheden voor directe toegang tot de Chemelot locatie. In de achtertuin, als het ware, van klanten en potentiële klanten. Open voor bedrijven die ook in deze tijd, of misschien wel juist in deze tijd, de kansen ruiken. Bedrijven die aan de weg timmeren.

Wederzijds
Meer samenwerking. Meer bedrijven die in elkaars nabijheid al kruisbestuivend de som der delen willen vergroten. Op het Industrial Park en op de Campus, maar ook daarnaast. DSM stelde het gebied aan de Prof. Van Krevelenstraat ter beschikking voor bedrijven die hun product en hun dienstverlening kunnen verbeteren door zich ‘in de directe nabijheid’ van hun klanten te vestigen. In de buurt van de bedrijven op Chemelot. Wederzijds belang. Groei.

Stevige koploper
Mammoet, dat begin deze eeuw wereldfaam verwierf met de onmogelijk geachte berging van de Russische onderzeeër ‘Koersk’, is de eerste. Mammoet is een internationaal hijs- en transportbedrijf dat onder andere gespecialiseerd is in de petrochemische industrie en de civiele sector. Het bedrijf is ook actief in de offshore en energie. Wereldwijd zijn er zo’n 3.200 mensen werkzaam. Waarvan in Nederland ongeveer 850. Het bedrijf als geheel groeit licht, maar in het marktsegment ‘industrie’ is de groei groter en ziet Mammoet mogelijkheden. Nog niet zo lang geleden nam Mammoet de hijs- en transportwerkzaamheden van de firma Convoi (met onder andere een vestiging in Stein, Limburg) over. En om die groei in het Limburgse gestalte te geven, besloot Mammoet zijn bestaande vestiging op de Chemelot site te verplaatsen en uit te breiden met een vestiging op de Prof. Van Krevelenstraat.

Cees de Bont, Branch Manager: “We verwachten veel van deze stap. Op de eerste plaats willen we de synergie na de overname van Convoi maximaal benutten en met deze nieuwe vestiging kan dat. Onze kwaliteit en flexibiliteit verbetert. Dat is zeker. Alleen al vanwege de overname. Maar als je daarnaast ook ‘buren’ wordt van een aantal grote en potentiële klanten maakt dat de basis voor het geplande succes natuurlijk wel een stuk steviger. Buren kennen elkaar beter. En daar zit additionele synergie die we nu, samen, beter kunnen gaan benutten.”

“En het project loopt goed,” zo vervolgt hij. “Het buitenterrein is reeds ingericht en de noodzakelijke acties voor een nieuw gebouw zijn aangezet. De milieuvergunningen – onder de koepelvergunning van Chemelot – zijn vrij snel geregeld, we stoeien nu met de bouwaanvragen en onze architect BenW zet nog wat puntjes op de ‘i’. Ergens in de tweede helft van 2010 of de eerste helft van 2011 plannen we te starten met de bouw. Onze mensen zijn er erg enthousiast over. Erg positief, en dat proberen we zo te houden. We hebben een mooi product en proberen ons te laten leiden door de kansen. Spannend blijft het, maar op een bepaalde manier houdt het dat ook wel weer leuk.”

Voor meer informatie:

Cees de Bont
Branch Manager
T. +31 (0) 88 – 006 2200
E. Cees.de.Bont@Mammoet.com

René Kivit
Ontwikkeling Industrieterrein ‘Van Krevelenstraat’
T.
+31 (0)46 476 6047
E.
Rene.Kivit@dsm.com

terug naar Chemelot Newsletter 1