Boomplantdag Heidekamppark (vml. gipsdeponie) Urmond

19.03.2009
De Boomplantdag 2009 in Urmond vond dit jaar plaats op het Heidekamppark, de voormalige gipsdeponie van Chemelot. Basisschool De Maaskei was ingeschakeld om honderden struiken en boompjes in de grond te zetten, begeleid door de plaatselijke IVN.
Het Heidekamppark, nu nog onderdeel van het Chemelot-terrein, komt na oplevering onder beheer van de Gemeente Stein en zal worden opengesteld voor wandelaars. Er zullen waterpartijen en wandelpaden aangelegd worden. Ook zijn er plannen voor begrazingsbeheer met schapen. Dit alles om een natuurlijke ontwikkeling te realiseren.

terug naar het overzicht