Lek zwavelleiding Chemelot

Geleen, 17.01.2016 - Vandaag is ter hoogte van het van der Valk-motel in Urmond een lek in de toevoerleiding van zwavel voor Chemelot ontdekt. Er is een nog onbekende hoeveelheid product gelekt. De gelekte vloeistof is gestold en vormt geen direct gevaar voor de omgeving. Voor zover nu bekend is niemand met het product in aanraking gekomen. De locatie van het incident wordt z.s.m. afgezet met een tent. De reparatie van de leiding is in gang gezet en de oorzaak wordt nader onderzocht. De fabrieken op Chemelot ondervinden geen hinder van de lekkage. De opruimwerkzaamheden voor het gelekte product zullen zo spoedig mogelijk na reparatie worden uitgevoerd.

Zwavel is een geurloze, stroperige vloeistof met een helder gele kleur. In de chemische industrie wordt zwavel gebruikt als grondstof voor velerlei verbindingen. Zwavel wordt o.a. toegepast voor de productie van rubber en kunstmest.

Mocht u hinder ondervinden dan kunt u contact opnemen met het milieuklachtennummer van Chemelot: 0800-0223363. 

terug naar het overzicht