Stop salpeterzuurfabriek

Geleen, 03-01-2016 - Door een storing in de salpeterzuurfabriek SZF6 van OCI Nitrogen is de installatie uit bedrijf genomen. Tijdens het stoppen zal een kleine hoeveelheid nitreuze dampen via een schoorsteen worden afgevoerd. Er is dan mogelijk kortstondig een gele/bruine rookpluim te zien. Dit behoort tot de stopprocedure aangezien de installatie in  temperatuur daalt en niet alle nitreuze dampen meer weggevangen kunnen worden. Mocht u als gevolg van deze emissie klachten ondervinden, dan kunt u contact opnemen met het milieuklachtennummer van Chemelot: 0800-0223363.

terug naar het overzicht