Opstart ammoniakfabriek; mogelijk fakkelen en geluid

Geleen, 05.01.2016 - Na een korte stop in verband met onderhoudswerkzaamheden zal OCI Nitrogen haar ammoniakfabriek AFA3 in de loop van vannacht weer opstarten. Totdat de juiste bedrijfscondities bereikt zijn zal dit gepaard gaan met fakkelen. Bij het opstarten worden ook delen van de installatie opgewarmd met stoom. Het is mogelijk dat de opstart meerdere uren gepaard gaat met licht- en geluidoverlast.

Wat is fakkelen?

Fakkelinstallaties dienen om gassen die niet in een fabriek kunnen worden verwerkt te verbranden. Daarmee wordt voorkomen dat deze gassen in het milieu terechtkomen. 

Meestal wordt er gefakkeld omdat een fabriek weer in bedrijf wordt genomen na te hebben stil gelegen, bijvoorbeeld als gevolg van een onderhoudsstop. De leidingen worden dan schoon geblazen met gassen, die uiteindelijk via de fakkelinstallatie worden verbrand.

Ook kan het zijn dat een fabriek door een storing plotseling uit bedrijf moet worden genomen. De gassen die dan nog in de leidingen zitten, worden dan richting de fakkel geleid. Datzelfde gebeurt als de gassen in de fabriek niet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Ook dan worden ze verbrand.

Fakkelen is dus een voorziening om fabrieken veilig te laten draaien.

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Ammoniak is een basisgrondstof voor verschillende fabrieken op Chemelot; het wordt gemaakt van aardgas.

terug naar het overzicht