Onderhoudsstop salpeterzuurfabriek SZF6

Vandaag zal de Salpeterzuurfabriek SZF6 van OCI Nitrogen op Chemelot gestopt worden voor regulier onderhoud. Tijdens het stoppen van deze fabriek zal een kleine hoeveelheid nitreuze dampen via een schoorsteen worden afgevoerd. Er is dan mogelijk kortstondig een gele/bruine pluim te zien. Dit behoort tot de reguliere stopprocedure aangezien de installatie in temperatuur daalt en niet alle nitreuze dampen meer weggevangen kunnen worden.

De emissie levert geen gevaar op voor de  volksgezondheid, mochten er mensen ten gevolge van deze emissie toch klachten ondervinden, dan kan men contact opnemen met het milieuklachtennummer van Chemelot: 0800-0223363.

terug naar het overzicht